O nama

Kompanija CRVENKA.NET je osnovana 2004. godine u Crvenki. Od samog osnivanja pružamo potpunu informatičku podršku našim kiljentima, sa posebnim fokusom na pravna lica, odnosno kompanije koje žele da uspostave funkcionalan informatički sistem koji bi im pomogao da unaprede i optimizuju svoje poslovanje.

Danas Crvenka.Net posluje u sopstvenom prostoru od 170 m2, sa voznim parkom od 7 terenskih i dostavnih vozila, 12 stalno zaposlenih i velikim brojem spoljnih saradnika i povremeno angažovanih lica.

Zajedno sa našim klijentima smo na celom tom putu, od konsultacija prilikom nabavke opreme, projektovanja računarskih mreža i programa, preko kompletnog izvođenja radova, isporuke opreme i programa, pa sve do kontinuiranog održavanja i servisiranja istih.

Specijalizovali smo se za strukturno kabliranje objekata, kako novoizgrađenih, tako i objekata u adaptaciji. Računarske mreže, elektroinstalacije, bežične mreže, VPN, WAN, signalne mreže, kontrola pristupa i zaštita objekata. Nudimo kompletna rešenja, izvođenje, kao i podizvođenje na velikim projektima.

Najveći akcenat u poslednjih nekoliko godina smo stavili na formiranje i licenciranje servisne ekipe za poslove tehničkog obezbeđenja objekata i imovine (alarmni sistemi i video nadzor). Shodno tome, nekoliko naših servisera su prošli obuku i sertifikaciju od strane MUP R.Srbije, a što je obaveza (kako korisnika tako i izvođača radova), prema novom zakonu o privatnom obezbeđenju.

Cilj nam je da uz konstantan rast kroz sticanje novih znanja i ovladavanje novih tehnologija, budemo na usluzi kako našim dugogodišnjim tako i potencijalnim novim klijentima.

Dobro došli!